Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
2
3
1
5
  
Xem: 
Tên thủ tục hành chínhLọc
Đơn vị
Lĩnh vực thực hiện
Cách thức thực hiệnLọcCơ sở pháp lýLọcKết quảLọcNhắm tới Đối tượngLọc
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thời gian giải quyếtLọcTrình tự thực hiệnLọcYêu cầu điều kiện thủ tụcLọc
1
Thủ tục hành chinh mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục hành chinh mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Phòng Tư Pháp
KhôngAttachment
2
Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
KhôngAttachment
3
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
KhôngAttachment
4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
UBND Huyện; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
KhôngAttachment
5
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đấtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
KhôngAttachment
7
. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhậnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận
UBND Huyện; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
KhôngAttachment
8
Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lýDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý
UBND Huyện; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
KhôngAttachment
9
. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ởDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
UBND Huyện; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Phòng tài nguyên và Môi trường
KhôngAttachment
10
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
UBND Huyện; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
KhôngAttachment
11
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
UBND Huyện; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Không
12
Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng nămDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
UBND Huyện; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Phòng tài nguyên và Môi trường
Không
13
. Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đấtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
. Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Phòng tài nguyên và Môi trường
Không
14
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Phòng tài nguyên và Môi trường
KhôngAttachment
15
Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; UBND Huyện
KhôngAttachment
16
Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiềnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
KhôngAttachment
17
Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kềDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
KhôngAttachment
18
Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Phòng tài nguyên và Môi trường
KhôngAttachment
19
Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
KhôngAttachment
20
Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Phòng tài nguyên và Môi trường
KhôngAttachment
21
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
UBND Huyện; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
KhôngAttachment
22
Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhânDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
Sở tài nguyên và môi trường; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
KhôngAttachment
23
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mấtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
UBND Huyện; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
KhôngAttachment
24
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiệnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
UBND Huyện; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Không
25
Tiếp dân Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tiếp dân
Thanh tra huyện
Không
26
Cấp lại bản chính Giấy khai sinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
Phòng Tư Pháp
KhôngAttachment
27
Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lênDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Tư Pháp
KhôngAttachment
28
Xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi
Phòng Tư Pháp
Không
29
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịchDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
Phòng Tư Pháp
Không
30
Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: Xác định cha, mẹ con (do tòa án xác định); thay đổi quốc tịch; ly hôn; hủy việc kết hôn trái pháp luật Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: Xác định cha, mẹ con (do tòa án xác định); thay đổi quốc tịch; ly hôn; hủy việc kết hôn trái pháp luật
Phòng Tư Pháp
Không
31
Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch (trong trường hợp sổ hộ tịch không còn lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà chỉ lưu được tại Ủy ban nhân dân cấp huyệnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch (trong trường hợp sổ hộ tịch không còn lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà chỉ lưu được tại Ủy ban nhân dân cấp huyện
Phòng Tư Pháp
KhôngAttachment
32
Giải quyết chế độ đối với người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thầnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Giải quyết chế độ đối với người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần
Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã Hội
KhôngAttachment
33
Thủ tục công nhận lần đầu "xã văn hóa nông thôn mới"Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục công nhận lần đầu "xã văn hóa nông thôn mới"
Phòng Văn hóa và Thông tin
Không
34
Thủ tục công nhận lại "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục công nhận lại "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"
Phòng Văn hóa và Thông tin
Không
35
Thẩm tra quyết toán công trình hoàn thànhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành
Phòng Tài Chính
Không
36
Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
UBND Huyện; Liên đoàn Lao động huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin; Bộ phận thi đua khen thưởng cấp huyện
Không
37
Công nhận “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” và tương đươngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Công nhận “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” và tương đương
UBND Huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin; Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc huyện; Bộ phận thi đua khen thưởng cấp huyện
Không
38
Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đươngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương
UBND Huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin; Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc huyện; Bộ phận thi đua khen thưởng cấp huyện
Không
39
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)
UBND Huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin
KhôngAttachment
40
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)
UBND Huyện
Không
41
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)
UBND Huyện
KhôngAttachment
42
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)
UBND Huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin
KhôngAttachment
43
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)
UBND Huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin
KhôngAttachment
44
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)
UBND Huyện
KhôngAttachment
45
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)
UBND Huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin
KhôngAttachment
46
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trịDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
UBND Xã
KhôngAttachment
47
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đềDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
UBND Xã
KhôngAttachment
48
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuấtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
UBND Xã
KhôngAttachment
49
Thủ tục xét tặng Danh hiệu Gia đình văn hóaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục xét tặng Danh hiệu Gia đình văn hóa
UBND Xã
Không
50
Thủ tục xét tặng Danh hiệu Lao động tiên tiếnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục xét tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến
UBND Xã
Không
51
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoàiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài
UBND Xã
KhôngAttachment
52
Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung chương trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sởDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung chương trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở
Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo
Không
53
Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luậtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật
UBND Huyện; Phòng Tư Pháp
KhôngAttachment
54
Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luậtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
UBND Huyện; Phòng Tư Pháp
KhôngAttachment
55
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trịDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
UBND Huyện; Phòng Nội Vụ
KhôngAttachment
56
Thủ tục tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiếnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
UBND Huyện; Phòng Nội Vụ
Không
57
Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
UBND Huyện; Phòng Nội Vụ
Không
58
Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sởDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
UBND Huyện; Phòng Nội Vụ
KhôngAttachment
59
Thủ tục tặng Danh hiệu Lao động tiên tiếnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến
UBND Huyện; Phòng Nội Vụ
Không
60
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đềDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
UBND Huyện; Phòng Nội Vụ
KhôngAttachment
61
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuấtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích              đột xuất
UBND Huyện; Phòng Nội Vụ
KhôngAttachment
62
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoạiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng    đối ngoại
UBND Huyện; Phòng Nội Vụ
KhôngAttachment
63
Thành lập đơn vị sự nghiệp nhà nước (thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thành lập đơn vị sự nghiệp nhà nước (thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện)
UBND Huyện; Phòng Nội Vụ
Không
64
Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp nhà nước (thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp nhà nước (thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện)
Không
65
Giải thể đơn vị sự nghiệp nhà nước (thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Giải thể đơn vị sự nghiệp nhà nước (thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện)
UBND Huyện; Phòng Nội Vụ
Không
66
Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tậtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã Hội
Không
67
Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với các cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lậpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với các cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập
Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã Hội
Không
68
Thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở dưới 500 cănDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở dưới 500 căn
Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng
KhôngAttachment
69
Thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn dưới 30 tỷ đồng, (không tính tiền sử dụng đất)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn dưới 30 tỷ đồng, (không tính tiền sử dụng đất)
Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng
KhôngAttachment
70
Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành phố quản lýDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành phố quản lý
Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng
KhôngAttachment
71
Hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt độngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động
Phòng Tài Chính
KhôngAttachment
72
Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lĩnh vực gia đình
KhôngAttachment
74
Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung chương trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sởDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung chương trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở
Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo
KhôngAttachment
75
Thẩm định hồ sơ mời thầu và giá gói thầuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thẩm định hồ sơ mời thầu và giá gói thầu
Phòng Tài Chính
Không
+ Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;
+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;
+ Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
không
77
Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực:Hộ tịch; Chứng thực được chuẩn hóa;sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (20 thủ tục)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hộ tịch; Chứng thực được chuẩn hóa;sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Phòng Tư Pháp
KhôngAttachment