SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
8
2
0
2
9

Thủ tục

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện  

Lĩnh vực

 

Cơ quan thực hiện

 
Tệp đính kèm
thu tuc 8.doc    
Đã tạo vào thời điểm 02/12/2015 9:47 SA  bởi Ngo Thi Chon 
Được sửa tại 02/12/2015 9:47 SA  bởi Ngo Thi Chon