SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
3
0
2
3
5

Thủ tục

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đ 

Lĩnh vực

 

Cơ quan thực hiện

 
Tệp đính kèm
Đã tạo vào thời điểm 02/12/2015 9:52 SA  bởi Ngo Thi Chon 
Được sửa tại 02/12/2015 9:52 SA  bởi Ngo Thi Chon