SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
3
9
7
5
8

Thủ tục

. Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

Lĩnh vực

 

Cơ quan thực hiện

 
Tệp đính kèm
Đã tạo vào thời điểm 02/12/2015 9:59 SA  bởi Ngo Thi Chon 
Được sửa tại 02/12/2015 9:59 SA  bởi Ngo Thi Chon