SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
3
0
3
3
1

Thủ tục

Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền 

Lĩnh vực

 

Cơ quan thực hiện

 
Tệp đính kèm
thu tuc 14.doc    
Đã tạo vào thời điểm 02/12/2015 10:12 SA  bởi Ngo Thi Chon 
Được sửa tại 02/12/2015 10:12 SA  bởi Ngo Thi Chon