SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
3
0
3
4
4

Thủ tục

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề 

Lĩnh vực

 

Cơ quan thực hiện

 
Tệp đính kèm
THU TUC 15.doc    
Đã tạo vào thời điểm 02/12/2015 2:06 CH  bởi Ngo Thi Chon 
Được sửa tại 02/12/2015 2:06 CH  bởi Ngo Thi Chon