SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
3
9
7
8
6

Thủ tục

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện 

Lĩnh vực

 

Cơ quan thực hiện

 
Tệp đính kèm
Đã tạo vào thời điểm 02/12/2015 2:28 CH  bởi Ngo Thi Chon 
Được sửa tại 02/12/2015 2:28 CH  bởi Ngo Thi Chon