SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
3
0
1
9
0

Thủ tục

Xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi 

Lĩnh vực

 

Cơ quan thực hiện

 
Tệp đính kèm
Đã tạo vào thời điểm 21/12/2015 9:48 SA  bởi Ngo Thi Chon 
Được sửa tại 21/12/2015 9:48 SA  bởi Ngo Thi Chon