SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
8
2
0
3
5

Thủ tục

Giải quyết chế độ đối với người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần 

Lĩnh vực

 

Cơ quan thực hiện

 
Tệp đính kèm
đơn đề nghị hưởng trợ cấp.doc    
Mẫu quyết định hưởng trợ cấp.doc    
Đã tạo vào thời điểm 21/12/2015 9:59 SA  bởi Ngo Thi Chon 
Được sửa tại 21/12/2015 9:59 SA  bởi Ngo Thi Chon