SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
8
1
1
7
9

Thủ tục

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) 

Lĩnh vực

 

Cơ quan thực hiện

 
Tệp đính kèm
TT7 LINH VUC GIA DINH.doc    
Đã tạo vào thời điểm 28/12/2015 10:36 SA  bởi Ngo Thi Chon 
Được sửa tại 28/12/2015 10:36 SA  bởi Ngo Thi Chon