SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
8
1
2
8
6

Thủ tục

Giải thể đơn vị sự nghiệp nhà nước (thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện) 

Lĩnh vực

 

Cơ quan thực hiện

 
Tệp đính kèm
Đã tạo vào thời điểm 11/01/2016 9:04 SA  bởi Ngo Thi Chon 
Được sửa tại 11/01/2016 9:04 SA  bởi Ngo Thi Chon