SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
8
1
2
4
0

Thủ tục

Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý 

Lĩnh vực

 

Cơ quan thực hiện

 
Tệp đính kèm
Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý.doc    
Đã tạo vào thời điểm 02/12/2015 9:27 SA  bởi Ngo Thi Chon 
Được sửa tại 02/12/2015 9:27 SA  bởi Ngo Thi Chon