SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
8
1
2
4
4

Thủ tục

. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở 

Lĩnh vực

 

Cơ quan thực hiện

 
Tệp đính kèm
Thủ tục 7.doc    
Đã tạo vào thời điểm 02/12/2015 9:36 SA  bởi Ngo Thi Chon 
Được sửa tại 02/12/2015 9:39 SA  bởi Ngo Thi Chon