SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
9
1
4
8
2
HOẠT ĐỘNG BAN NGÀNH - ĐOÀN THỂ Thứ Hai, 12/08/2019, 13:45

Công an huyện Phước Long sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 13/2018 của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu

Công an huyện Phước Long hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 13/2018 của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu về “ Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Sau khi tiếp thu Quyết định số 13, Công an huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nội dung của Quyết định đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ từ huyện đến xã- thị trấn nắm và tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhất là tập trung thực hiện việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện điều lệnh Công an nhân dân; xây dựng tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế- xã hội gắn với thực hiện lộ trình xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2018- 2020. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Quyết định số 13 thời gian qua tại một số Đội nghiệp vụ Công an huyện và xã- thị trấn từng lúc chưa sâu sát; vai trò, trách nhiệm nêu gương của một số ít cán bộ chủ chốt từng lúc chưa cao; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát có mặt còn hạn chế; một số ít cán bộ, đảng viên, chiến sỹ từng lúc thiếu tự giác trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng phần nào ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Quyết định số 13.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, Công an huyện Phước Long xác định mục tiêu thực hiện Quyết định số 13 thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong toàn lực lượng về ý nghĩa, tầm quan trọng Quyết định số 13; tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; thực hiện tốt Quy chế dân chủ; tiếp tục rà soát, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình thực hiện nhiệm vụ, giải quyết phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân và thực hiện tốt phương châm “ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sỹ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo Quyết định số 13/2018 của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

 

Quốc Vũ


Số lượt người xem: 116 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày