SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
2
3
8
5
4
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Tư, 14/11/2018, 05:48
góp ý quy chế làm việc của UBND huyện Phước Long  (20/04)
góp ý quy chế làm việc của UBND huyện Phước Long (xem chi tiết)
góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện Nông thôn mới năm 2017  (10/05)
Góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện Nông thôn mới năm 2017( chi tiết)
Lấy ý kiến huyện Phước Long đủ điều kiện đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017  (10/05)
Lấy ý kiến huyện Phước Long đủ điều kiện đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 ( xem chi tiết)
Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017  (05/05)
Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017
Góp ý đề án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020  (16/11)
Chi tiết: Đề án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Xem theo ngày Xem theo ngày