SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
9
1
5
7
1

 Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi đầu tư

 

- Cụm công nghiệp Chủ Chí - xã Phong Thạnh Tây B:

            + Qui mô: 30ha.

            + Thời gian thực hiện: 2019 - 2020.

            + Kinh phí: 150 tỷ đồng  (Nguồn vốn Trung ương - Tỉnh và nhà đầu tư).

           

- Chợ đầu mối Thủy sản Chủ Chí:

            + Thời gian thực hiện: 2019 - 2020

            + Kinh phí: 75 tỷ đồng (Nguồn vốn Trung ương - Tỉnh).

            + Địa chỉ: Ấp 4 - Xã Phong Thạnh Tây B.

            + Qui mô: 2 ha.

           

- Trung tâm Thương mại Phước Long (Nhà đầu tư Công ty kinh doanh bất động sản Bạc Liêu):

            + Thời gian thực hiện: 2019 - 2020

            + Kinh phí: 100 tỷ đồng (Nguốn vốn doanh nghiệp đầu tư).

            + Địa chỉ: Ấp Nội Ô - Thị trấn Phước Long.

            + Qui mô: 1.59ha.

           

- Kêu gọi đầu tư Chợ xã Vĩnh Phú Đông:

            + Qui mô: 0.3ha.

            + Đại chỉ: Ấp Mỹ I - Xã Vĩnh Phú Đông.

            + Thời gian thực hiện: 2019 - 2020.

            + Kinh phí: 3 tỷ đồng (Nguốn vốn nhà đầu tư).

           

- Kêu gọi đầu tư Chợ xã Vĩnh Phú Tây:

            + Qui mô: 0.3ha.

            + Địa chỉ: Ấp Bình Thạnh  - Xã Vĩnh Phú Tây.

            + Thời gian thực hiện: 2019 - 2020.

            + Kinh phí: 3 tỷ đồng (Nguốn vốn nhà đầu tư)..

           

- Kêu gọi đầu tư Chợ xã Phong Thạnh Tây A:

            + Qui mô: 0.3ha.

            + Địa chỉ: Ấp 1A - Xã Phong Thạnh Tây A.

            + Thời gian thực hiện: 2019 - 2020.

            + Kinh phí: 3 tỷ đồng (Nguốn vốn nhà đầu tư)..

           

- Kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư xây dựng: Nhà hàng khách sạn, các cơ sở dịch vụ thương mại trên tuyến đường QLPH (Nguốn vốn nhà đầu tư).

           

- Đầu tư xây dựng khu du lịch Vườn Chim:

            + Kinh phí dự kiến: 4 tỷ đồng (Kêu gọi nhà đầu tư).

            + Diện tích: 1ha.

            + Địa điểm: Ấp Long Hòa - Thị trấn Phước Long - Huyện Phước Long.

           

- Đầu tư phát triển giống cây trồng vật nuôi dọc tuyến QLPH:

+ Các trại tôm, cua, cá giống và các loại giống thủy sản nằm trên tuyến đường QLPH thuộc địa phận xã Vĩnh Phú Tây và xã Phong Thạnh Tây A.

 + Các trại giống lúa và cây trồng thuộc địa phận xã Vĩnh Phú Đông, thị trấn Phước Long.

           

- Dự án Nhà ở thu nhập thấp: 200 căn.

 

            + Năm thực hiện: Năm 2019-2020

            * Kinh phí: 150.000.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Doanh nghiệp đầu tư

 

- Dự án khu đô thị mới: 13 ha

.

            + Năm thực hiện: Năm 2019-2021

            * Kinh phí: 225.000.000.000 đồng

            + Nguồn vốn: Doanh nghiệp đầu tư