SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
6
5
3
6
7
HOẠT ĐỘNG BAN NGÀNH - ĐOÀN THỂ Thứ Tư, 15/10/2014, 08:00

UBMTTQVM huyện Phước Long sơ kế 9 tháng đầu năm và đề ra Chương trình phối hợp thống nhất hành động những tháng cuối năm 2014

 Chín tháng đầu năm, hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở luôn được củng cố, việc thực hiện chương trình hành động của hệ thống MTTQ huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt việc củng cố, mở rộng các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân vào tổ chức. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Trong 9 tháng đầu năm đã kết nạp mới trên trên 2.000 đoàn viên, hội viên, nâng tổng số toàn huyện hiện có trên 40.000 đoàn viên, hội viên. MTTQ các cấp trong huyện cũng vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, kết quả củng cố được 78 khu dân cư, xây dựng và đưa vào sử dụng 63 nhà văn hoá ấp, công nhận mới nhiều hộ gia đình văn hoá, nâng tổng số toàn huyện hiện có hơn 27.900 hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá, trong đó có gần 10.000 hộ đạt 13 tiêu chí gia đình nông thôn mới. Các tầng lớp nhân dân trong huyện cũng tích cực tham gia đống góp quỹ “Ngày vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” và thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đặc biệt, UBMTTQVN huyện đã vận động các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân đóng góp các nguồn quỹ hơn 1 tỷ 350 triệu đồng. Song song với thực hiện các cuộc vận động lớn do Uỷ Ban TWMTTQVN phát động, 9 tháng đầu năm MTTQ các cấp trong huyện cũng thực hiện tốt vai trò của MTTQ trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

            Tuy nhiên, công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm vẫn còn những hạn chế nhất định, như: Công tác đa dạng hoá các hình thức tập hợp, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, chất lượng các phong trào thi đua yêu nước từng lúc, từng nơi chưa đi vào chiều sâu.

            Chương trình phối hợp thống nhất hành động những tháng cuối năm được UBMTTQVN huyện Phước Long đề ra là: “Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ huyện và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về khu dân cư, đẩy mạnh triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, gắn với xây dựng nông thôn mới; huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân; không ngừng xây dựng và củng cố tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện mới.

 

Văn Thơ-Văn Gõ


Số lượt người xem: 538 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày