SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
9
1
6
0
2
HOẠT ĐỘNG BAN NGÀNH - ĐOÀN THỂ Thứ Hai, 06/03/2017, 09:20

Ủy ban MTTQVN huyện Phước Long tổng kết công tác Mặt trận năm 2016 và triển khai chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2017

Ủy ban MTTQVN huyện Phước Long hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2016 và triển khai chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2017. Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phan Thành Đông đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Năm qua, công tác đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện tiếp tục tăng cường và phát huy hiệu quả; vị trí, vai trò và uy tín của Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục được nâng lên; mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ; công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được nhân dân đồng tình; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy mạnh mẽ; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương được nhân dân đồng thuận cao và hưởng ứng tích cực, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc tập hợp và phát huy vai trò nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo ở huyện Phước Long từng lúc chưa được kịp thời; công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân từng lúc chưa được đồng bộ, sâu rộng; công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội còn những mặt hạn chế nhất định.

Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2017 được Ủy ban MTTQVN huyện Phước Long xây dựng với những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2016.

Quốc Vũ - Thành Công


Số lượt người xem: 248 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày