SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
1
5
9
1
2
HOẠT ĐỘNG BAN NGÀNH - ĐOÀN THỂ Thứ Ba, 26/03/2019, 13:30

Đảng ủy Công an huyện Phước Long hội nghị quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị và Tỉnh ủy Bạc Liêu

Đảng ủy Công an huyện Phước Long tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị và Tỉnh ủy Bạc Liêu cho đảng viên trong đơn vị.

 

4

Quang cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đảng viên được nghe báo cáo viên triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII) năm 2018, gồm: Nghị quyết số 33 “về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35 “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 36/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Ngoài ra, các đảng viên còn được triển khai nội dung các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (khóa XV) năm 2018, như: Nghị quyết số 13 “Về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 14 “về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phước Long (khóa XII) thực hiện Nghị quyết số 14/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (khóa XV) “về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”. Cũng tại hội nghị, các đảng viên được xem trình chiếu Videolip Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2019 về “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Bộ Công an tổ chức với sự trình bày của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo.

Hội nghị nhằm quán triệt cho các đảng viên Đảng ủy Công an huyện Phước Long nắm vững những nội dung cơ bản các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy. Từ đó, nghiên cứu học tập, vận dụng có hiệu quả vào công việc trong từng lĩnh vực công tác một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2020.

T/h: Quốc Vũ


Số lượt người xem: 75 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày