SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
8
0
9
9
3
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MÃU Thứ Hai, 08/04/2019, 14:55

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện PL kiểm tra, đánh giá công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại xã Hưng Phú và Vĩnh Phú Đông

Nhằm rà soát, đánh giá kết quả thực hiện lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao - tiến tới công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Ông Lâm Thành Sáo- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Phạm Thanh Hải- Chủ tịch UBND- Kiêm Trưởng Ban chỉ đao xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu huyện Phước Long và các thành viên trong Ban chỉ đao xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu huyện vừa đến kiểm kết quả thực hiện lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao - tiến tới công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Hưng Phú và Vĩnh Phú Đông.

 

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện kiểm tra, đánh giá công tác xây dựng

 NTM nâng cao tại 02 xã Hưng phú và Vĩnh Phú Đông

 

Sau khi khảo sát thực tế một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân; giáo dục - y tế - văn hóa; cảnh quan - môi trường; an ninh trật tự và hành chính công. ông Lâm Thành Sáo, ông Phạm Thanh Hải và các thành viên trong Ban chỉ đao xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu huyện đã có buổi làm việc và nghe Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Hưng Phú và Vĩnh Phú Đông báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong quá trình chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao - tiến tới công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Nhìn chung, đến thời điểm này xã Hưng Phú và Vĩnh Phú Đông đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao - tiến tới công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên, khó khăn chung của 2 xã là tiêu chí về tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia và hộ sử dụng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất- kinh doanh.

Để xã Hưng Phú và Vĩnh Phú Đông đủ điều kiện công nhận xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2019. Thay mặt đoàn cán bộ lãnh đạo Huyện ủy- UBND huyện và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu huyện Phước Long, ông Lâm Thành Sáo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phước Long đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Hưng Phú và Vĩnh Phú Đông tích cực đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức hơn nữa cho cán bộ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục làm tốt công tác chỉnh trang diện mạo nông thôn theo hướng sáng- xanh- sạch- đẹp và đảm bảo vệ sinh môi trường; phát động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, nhất là đẩy mạnh phong trào cải tạo vườn tạp chuyển sang nuôi trồng những loại cây con có có hiệu quả, giá trị kinh tế cao để nâng cao đời sống cho người dân nông thôn. Về tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia và hộ sử dụng điện an toàn chưa đạt yêu cầu, ông Lâm Thành Sáo đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Hưng Phú và Vĩnh Phú Đông tích cực phối hợp với ngành giáo dục và Điện lực huyện để có kế hoạch khảo sát đầu tư xây dựng, nhằm đảm bảo hoàn thiện các tiêu chí để 2 xã hoàn thành lộ trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo chỉ đạo điểm của huyện.

 

Quốc Vũ - Trọng Vũ


Số lượt người xem: 305 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày