SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
8
1
3
6
1
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MÃU Thứ Năm, 08/08/2019, 09:05

Phước Long tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010- 2020

UBND Phước Long vừa hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010- 2020. Dự hội nghị có ông Phạm Văn Thiều- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, ông Đặng Tiến Út- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Phước Long, ông Trịnh Hoài Thanh- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, ông Phạm Thanh Hải- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện- Kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện.

 

 

Quang cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu

quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2010-2020

 

Là 1 trong 5 huyện của cả nước được Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010- 2015. Đến cuối năm 2015 Phước Long có 7/7 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới và đến cuối 2017 Phước Long đã về “ đích” trọn vẹn huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và là huyện đầu tiên trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Nhìn lại chặng đường gần 10 năm, Phước Long đã đạt được nhiều kết quả nổi bật và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như: Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ, các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất hàng hóa kết hợp với đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp- thủy sản, tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp- xây dựng và dịch vụ; tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới theo hướng sáng- xanh- sạch- đẹp. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa ngày càng được nâng cao, môi trường được cải thiện theo hướng tích cực, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và ngày càng phát triển, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo ổn định, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát huy. Điểm nổi bật của huyện qua gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới là đến cuối năm 2018 hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,09%, giảm gấp 14,2 lần so với năm 2010, phấn đấu cuối năm nay không còn hộ nghèo, trừ các hộ thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, bệnh tật; đến cuối năm 2017 GRDP bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm, phấn đấu cuối năm nay tăng lên 56,8 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 3,66 lần so với năm 2010. Sau khi hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010- 2015 theo chỉ đạo điểm của Trung ương, trên cơ sở Công văn 1345 của Bộ NN&PTNT về hướng dẫn xây dựng và phát triển kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018- 2020; Quyết định 691 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, đặc biệt là Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018- 2020 và những năm tiếp theo. Huyện ủy Phước Long đã ban hành Kế hoạch số 41 và UBND huyện xây dựng Đề án số 01 về xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện giai đoạn 2018- 2020. Theo đó, huyện chọn 04 xã làm điểm chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao và 05 ấp làm điểm chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu. Qua hơn 01 năm tổ chức triển khai thực hiện, đến nay, toàn huyện có 40/67 ấp được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 2/4 xã chỉ đạo điểm thực hiện hoàn thành 6/6 tiêu chí với 20/20 chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao và được các Sở, Ngành tỉnh thẩm định chuẩn bị công nhận đạt chuẩn. Riêng 2 xã còn lại huyện đang thẩm tra đề nghị tỉnh thẩm định để tiến tới công nhận đạt chuẩn.

 

Huyện Phước Long có 5 tập thể, 8 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

 

Qua gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Phước Long rút ra những bài học kinh nghiệm, đó là: Nơi nào cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu quan tâm chỉ đạo thực hiện, được các tầng lớp nhân dân đồng thuận hưởng ứng tham gia tích cực thì phong trào xây dựng Nông thôn mới nơi đó đạt kết quả tốt; cần phát huy tính tích cực chủ thể của người dân trong xây dựng Nông thôn mới và người dân phải tự làm là chính, Nhà nước có vai trò hỗ trợ, lợi ích của người dân là động lực và sự tham gia của cộng đồng dân cư là bí quyết thành công; phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động phân cấp để cộng đồng dân cư có thể trực tiếp tham gia xây dựng các công trình; phải lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện thực tế; trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội nông thôn phải ưu tiên đầu tư các công trình động lực phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, trong đó chọn giao thông nông thôn là khâu đột phá; phải chọn điểm chỉ đạo và xây dựng mô hình chỉ đạo, nhất là những xã điểm có ưu thế về điều kiện để thực hiện.

Hội nghị cũng tập trung bàn thảo giải pháp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2020 với mục tiêu tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao, tiêu chí nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững, hệ thống chính trị được tăng cường. Đồng thời, huyện Phước Long cũng định hướng thực hiện Chương trình giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030, với mục tiêu là xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu bền vững là quá trình tiếp tục củng cố và phát triển hài hòa các tiêu chí đã đề ra, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, bổ sung một số tiêu chí phản ánh mức độ hưởng thu các giá trị vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, như: Giữ vững chất lượng hạ tầng kinh tế- xã hội, nông thôn có xã- ấp văn minh, sạch đẹp, hạ tầng hiện đại; phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất có hiệu quả, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ vững và phát huy, trình độ dân trí cao; cải thiện môi trường, môi sinh; nâng cao chất lượng lãnh đạo hệ thống chính trị và đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đặng Tiến Út- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Phước Long, đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, ấp nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung nâng chất lượng công tác quy hoạch; đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân; tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng động bộ với quy mô lớn; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tập trung phát triển sự nghiệp giáo dục- y tế- văn hóa; quan tâm chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, tập trung chỉnh trang diện mạo nông thôn theo tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu; tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý Nhà nước và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn.

Dịp này, huyện Phước Long có 5 tập thể, 8 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 19 tập thể, 50 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích xuất sắc trong 10 năm hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010- 2020.

 

 

Quốc Vũ


Số lượt người xem: 639 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày