Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
9
7
6
8
4
  
Xem: 
aa.aspx
aaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/04/2019 9:00 SANgo Thi ChonBáo cáo, thống kê lĩnh vực đất đai
anqp.aspx
anqpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/04/2019 2:48 CHNgo Thi ChonAn ninh - Quốc phòng
ban-bien-tap.aspx
ban-bien-tapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/04/2019 8:52 SANgo Thi ChonBan biên tập cổng TTĐT
ban-do-hanh-chinh.aspx
ban-do-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountBản đồ hành chính
bbb.aspx
bbbDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/04/2019 9:01 SANgo Thi ChonBáo cáo, thống kê lĩnh vực kinh tế, đất đai
biachienthang.aspx
biachienthangDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/12/2018 3:04 CHNgo Thi ChonBia Chiến Thắng Mỹ Trinh
cac-xa-thi-tran.aspx
cac-xa-thi-tranDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/04/2016 10:03 SANgo Thi ChonCác xã, thị trấn
ccc.aspx
cccDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/04/2019 9:02 SANgo Thi ChonBáo cáo, thống kê lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường
congvan.aspx
congvanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/01/2019 7:57 SANgo Thi ChonCÔNG VĂN
coquanchucnang.aspx
coquanchucnangDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/03/2017 4:35 CHNgo Thi ChonCÁC BAN TRỰC THUỘC HUYỆN ỦY
cosodulieu.aspx
cosodulieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/03/2017 10:26 SANgo Thi ChonCơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính(Bạc Liêu)
ct-hdnd.aspx
ct-hdndDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/04/2019 1:44 CHNgo Thi Chon
ct-ubnd.aspx
ct-ubndDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/04/2019 1:42 CHNgo Thi Chon
chinhsachdautu.aspx
chinhsachdautuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/04/2019 9:16 SANgo Thi ChonChính sách đầu tư
chuacosdon.aspx
chuacosdonDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/12/2018 3:03 CHNgo Thi ChonChùa Cosđon
chuadiamuong.aspx
chuadiamuongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/12/2018 9:14 SANgo Thi ChonCHÙA ĐÌA MUỒNG
chuan-bi-dau-tu.aspx
chuan-bi-dau-tuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/04/2019 9:20 SANgo Thi ChonDự án chuẩn bị đầu tư
chuc-nang-nhiem-vu.aspx
chuc-nang-nhiem-vuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/05/2010 3:16 CHSystem AccountChức năng nhiệm vụ
dentranquangdieu.aspx
dentranquangdieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/12/2018 10:20 SANgo Thi ChonĐỀN THỜ TRẦN QUANG DIỆU
doncataitu.aspx
doncataituDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/08/2019 7:40 SANgo Thi ChonĐỜN CA TÀI TỬ
donvisunghiep.aspx
donvisunghiepDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/12/2018 8:52 SANgo Thi ChonCÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
du-an-dang-thi-cong.aspx
du-an-dang-thi-congDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/04/2019 9:22 SANgo Thi ChonDự án đang triển khai
duthao.aspx
duthaoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/06/2019 9:14 SANgo Thi ChonGóp ý dự thảo văn bản
dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh.aspx
dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/04/2020 2:01 CHNgo Thi ChonCSDL quốc gia về TTHC
gopycd.aspx
gopycdDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/07/2019 1:32 CHNgo Thi ChonGóp ý công dân
-gopyvanbanduthao.aspx
-gopyvanbanduthaoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/06/2019 9:22 SANgo Thi ChonGóp ý dụ thảo văn bản
giaiphap.aspx
giaiphapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 8:43 SANgo Thi ChonGIẢ PHÁP PHÒNG BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI
giaiphapphongngua.aspx
giaiphapphongnguaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 9:43 SANgo Thi ChonDỊCH TẢ HEO CHÂU PHI
giaoduc.aspx
giaoducDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/09/2019 9:44 SANgo Thi ChonGIÁO DỤC - Y TẾ
giaoducdaotao.aspx
giaoducdaotaoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 9:40 SANgo Thi ChonLĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
giaymoi.aspx
giaymoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/01/2019 7:57 SANgo Thi ChonGIẤY MỜI
gioi-thieu-chung.aspx
gioi-thieu-chungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/05/2010 11:02 SASystem AccountGiới thiệu chung
hanhchinh.aspx
hanhchinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/07/2019 8:46 SANgo Thi ChonẤp Hành Chính
hatangdothi.aspx
hatangdothiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/04/2019 9:17 SANgo Thi ChonHạ tầng đô thị
hoat-dong-anh.aspx
hoat-dong-anhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/04/2019 2:08 CHNgo Thi Chonhoạt động ảnh
hoatdongmungxuan2020.aspx
hoatdongmungxuan2020Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/12/2019 1:21 CHNgo Thi ChonHOẠT ĐỘNG MỪNG XUÂN 2020
hoi-dap.aspx
hoi-dapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/12/2017 9:42 SANgo Thi ChonHỏi đáp trực truyến
hotrodoanhnghiep.aspx
hotrodoanhnghiepDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/12/2017 9:27 SANgo Thi ChonHỗ trợ doanh nghiệp
kehoach.aspx
kehoachDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/01/2019 7:58 SANgo Thi ChonKẾ HOẠCH
ktct.aspx
ktctDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/04/2019 2:46 CHNgo Thi ChonKinh tế - Chính trị
khoi-dang.aspx
khoi-dangDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/04/2016 9:57 SANgo Thi ChonKhối đảng
khoi-nha-nuoc.aspx
khoi-nha-nuocDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/04/2016 10:00 SANgo Thi ChonKhối nhà nước
lanh-dao-co-quan.aspx
lanh-dao-co-quanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/04/2019 8:59 SANgo Thi ChonLãnh đạo cơ quan đơn vị
lien-he.aspx
lien-heDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/04/2019 9:25 SANgo Thi ChonLIÊN HỆ
llvt.aspx
llvtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/12/2018 9:10 SANgo Thi ChonLỰC LƯỢNG VŨ TRANG - CÁC TRƯỜNG THPT
longduc.aspx
longducDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/07/2019 8:42 SANgo Thi ChonẤp Long Đức
longhai.aspx
longhaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/07/2019 8:47 SANgo Thi ChonẤp Long Hải
longhau.aspx
longhauDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/07/2019 8:42 SANgo Thi ChonẤp Long Hậu
longhoa.aspx
longhoaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/07/2019 8:47 SANgo Thi ChonẤp Long Hòa
longthanh.aspx
longthanhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/07/2019 8:41 SANgo Thi ChonẤp Long Thành
LV_HtmlEditor_Admin.aspx
LV_HtmlEditor_AdminDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem Account
lv-antoanlaodong.aspx
lv-antoanlaodongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 8:39 SANgo Thi ChonLĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG
lv-baotroxahoi.aspx
lv-baotroxahoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 8:19 SANgo Thi ChonLĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
lv-cntieudung.aspx
lv-cntieudungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 3:34 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG
lv-congdan.aspx
lv-congdanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/05/2019 2:15 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN
lv-chamsoctreem.aspx
lv-chamsoctreemDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 8:29 SANgo Thi ChonLĨNH VỰC BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM
lv-chungthuc.aspx
lv-chungthucDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 2:58 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC CHỨNG THỰC
lv-dantoc.aspx
lv-dantocDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/05/2019 2:09 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC
lv-dd.aspx
lv-ddDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 3:45 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
lv-gd.aspx
lv-gdDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/05/2019 8:52 SANgo Thi ChonLĨNH VỰC GIA ĐÌNH
lv-hkd.aspx
lv-hkdDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 3:46 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH
lv-hoagiaivien.aspx
lv-hoagiaivienDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 2:06 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC HÒA GIẢI VIÊN CƠ SỞ
lv-hotich.aspx
lv-hotichDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 2:12 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC HỘ TỊCH
lv-ht.aspx
lv-htDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 3:41 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI
lv-htx.aspx
lv-htxDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 3:46 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XÃ
lv-kdk.aspx
lv-kdkDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 3:48 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ
lv-kt.aspx
lv-ktDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 3:47 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC
lv-khieunaitocao.aspx
lv-khieunaitocaoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/05/2019 3:26 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
lv-lamnghiep.aspx
lv-lamnghiepDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 3:38 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
-lv-laodongtienluong.aspx
-lv-laodongtienluongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 8:04 SANgo Thi ChonLĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG
lv-laodongtienluong.aspx
lv-laodongtienluongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 8:06 SANgo Thi ChonLĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG
lv-luuthonghanghoa.aspx
lv-luuthonghanghoaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 3:35 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA
lv-mt.aspx
lv-mtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 3:45 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
lvnn.aspx
lvnnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/10/2019 7:37 SANgo Thi ChonLĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
lv-nguoicocong.aspx
lv-nguoicocongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 7:51 SANgo Thi ChonLĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
lvpctt-xa.aspx
lvpctt-xaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/10/2019 9:59 SANgo Thi ChonLĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
lv-phobienphapluat.aspx
lv-phobienphapluatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 1:21 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
lv-tcbmnn.aspx
lv-tcbmnnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 3:41 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
lv-tcpcp.aspx
lv-tcpcpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 3:43 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
lv-tdkt.aspx
lv-tdktDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 3:44 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
lv-tg.aspx
lv-tgDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/05/2019 9:12 SANgo Thi ChonLĨNH VỰC TÔN GIÁO
lv-tnn.aspx
lv-tnnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 3:48 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
lv-tttt.aspx
lv-ttttDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 3:33 CHNgo Thi ChonLĨNH THỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
lv-tv.aspx
lv-tvDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/05/2019 8:54 SANgo Thi ChonLĨNH VỰC THƯ VIỆN
lv-vhcs.aspx
lv-vhcsDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 3:39 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
lv-xd.aspx
lv-xdDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2019 3:47 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC XÂY DỰNG
lv-xulydon.aspx
lv-xulydonDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/05/2019 3:15 CHNgo Thi ChonLĨNH VỰC XỬ LÝ DƠN
mattrandoanthe.aspx
mattrandoantheDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/04/2017 10:28 SANgo Thi ChonMẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ HUYỆN
mat-tran-doan-the.aspx
mat-tran-doan-theDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/04/2016 9:53 SANgo Thi ChonMặt trận đoàn thể
mattrandoanthe-aspx.aspx
mattrandoanthe-aspxDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/04/2019 1:46 CHNgo Thi ChonMặt trận đoàn thể
NewsPost.aspx
NewsPostDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/04/2011 2:57 CHSystem Account
noio.aspx
noioDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/07/2019 8:44 SANgo Thi ChonẤp Nội Ô
nq.aspx
nqDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/01/2019 7:59 SANgo Thi ChonNGHỊ QUYẾT
nganh.aspx
nganhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/07/2019 3:24 CHNgo Thi ChonCác ngành khác
nganhdoc.aspx
nganhdocDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/01/2019 8:18 SANgo Thi ChonCÁC NGÀNH DỌC
nganhkhac.aspx
nganhkhacDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 3:20 CHNgo Thi ChonCác ngàng khác
-pages-gioi-thieu-chung-aspx.aspx
-pages-gioi-thieu-chung-aspxDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/04/2019 8:49 SANgo Thi ChonGiới thiệu chung
pct-hdnd.aspx
pct-hdndDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/04/2019 1:44 CHNgo Thi Chon
pct-ubnd.aspx
pct-ubndDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/04/2019 1:43 CHNgo Thi Chon
pdt.aspx
pdtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/04/2017 10:17 SANgo Thi ChonPhòng Dân tộc
1 - 100 Tiếp theo