Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
2
8
2
0
8
  
Xem: 
ban-do-hanh-chinh.aspx
ban-do-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountBản đồ hành chính
biachienthang.aspx
biachienthangDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/12/2018 3:04 CHNgo Thi ChonBia Chiến Thắng Mỹ Trinh
cac-xa-thi-tran.aspx
cac-xa-thi-tranDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/04/2016 10:03 SANgo Thi ChonCác xã, thị trấn
congvan.aspx
congvanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/01/2019 7:57 SANgo Thi ChonCÔNG VĂN
coquanchucnang.aspx
coquanchucnangDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/03/2017 4:35 CHNgo Thi ChonCÁC BAN TRỰC THUỘC HUYỆN ỦY
cosodulieu.aspx
cosodulieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/03/2017 10:26 SANgo Thi ChonCơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính(Bạc Liêu)
chuacosdon.aspx
chuacosdonDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/12/2018 3:03 CHNgo Thi ChonChùa Cosđon
chuadiamuong.aspx
chuadiamuongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/12/2018 9:14 SANgo Thi ChonCHÙA ĐÌA MUỒNG
chuc-nang-nhiem-vu.aspx
chuc-nang-nhiem-vuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/05/2010 3:16 CHSystem AccountChức năng nhiệm vụ
dentranquangdieu.aspx
dentranquangdieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/12/2018 10:20 SANgo Thi ChonĐỀN THỜ TRẦN QUANG DIỆU
donvisunghiep.aspx
donvisunghiepDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/12/2018 8:52 SANgo Thi ChonCÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
gop-y.aspx
gop-yDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/05/2010 4:54 CHSystem AccountGóp ý
giaymoi.aspx
giaymoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/01/2019 7:57 SANgo Thi ChonGIẤY MỜI
gioi-thieu-chung.aspx
gioi-thieu-chungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/05/2010 11:02 SASystem AccountGiới thiệu chung
hoat-dong-anh.aspx
hoat-dong-anhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/09/2010 8:56 CHSystem AccountHoạt động ảnh
hoidap.aspx
hoidapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/07/2016 3:17 CHNgo Thi Chonhỏi đáp
hoi-dap.aspx
hoi-dapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/12/2017 9:42 SANgo Thi ChonHỏi đáp trực truyến
hoi-dap-truc-tuyen.aspx
hoi-dap-truc-tuyenDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/08/2010 9:39 SASystem AccountHỏi đáp trực tuyến
hotrodoanhnghiep.aspx
hotrodoanhnghiepDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/12/2017 9:27 SANgo Thi ChonHỗ trợ doanh nghiệp
kehoach.aspx
kehoachDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/01/2019 7:58 SANgo Thi ChonKẾ HOẠCH
khoi-dang.aspx
khoi-dangDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/04/2016 9:57 SANgo Thi ChonKhối đảng
khoi-nha-nuoc.aspx
khoi-nha-nuocDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/04/2016 10:00 SANgo Thi ChonKhối nhà nước
lich-cong-tac.aspx
lich-cong-tacDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountLịch công tác
lien-he.aspx
lien-heDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/05/2010 4:54 CHSystem AccountLiên hệ
llvt.aspx
llvtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/12/2018 9:10 SANgo Thi ChonLỰC LƯỢNG VŨ TRANG - CÁC TRƯỜNG THPT
LV_HtmlEditor_Admin.aspx
LV_HtmlEditor_AdminDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem Account
mattrandoanthe.aspx
mattrandoantheDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/04/2017 10:28 SANgo Thi ChonMẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ HUYỆN
mat-tran-doan-the.aspx
mat-tran-doan-theDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/04/2016 9:53 SANgo Thi ChonMặt trận đoàn thể
NewsPost.aspx
NewsPostDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/04/2011 2:57 CHSystem Account
nq.aspx
nqDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/01/2019 7:59 SANgo Thi ChonNGHỊ QUYẾT
nganhdoc.aspx
nganhdocDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/01/2019 8:18 SANgo Thi ChonCÁC NGÀNH DỌC
pdt.aspx
pdtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/04/2017 10:17 SANgo Thi ChonPhòng Dân tộc
pgddt.aspx
pgddtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/04/2017 10:16 SANgo Thi ChonPhòng Giáo dục và Đào tạo
pktht.aspx
pkthtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/04/2017 10:14 SANgo Thi ChonPhòng Kinh tế - Hạ tầng
pldtbxh.aspx
pldtbxhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/04/2017 10:15 SANgo Thi ChonPhòng Lao động, Thương binh và Xã hội
pnnptnt.aspx
pnnptntDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/04/2017 10:16 SANgo Thi ChonPhòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
pnv.aspx
pnvDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/04/2017 10:14 SANgo Thi ChonPhòng Nội vụ
preview.htm
previewDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountPreview
ptckh.aspx
ptckhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/04/2017 10:20 SANgo Thi ChonPhòng Tài chính và Kế hoạch
ptnmt.aspx
ptnmtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/04/2017 10:17 SANgo Thi ChonPhòng Tài nguyên và Môi trường
ptp.aspx
ptpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/04/2017 10:18 SANgo Thi ChonPhòng Tư Pháp
pvhtt.aspx
pvhttDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/04/2017 10:16 SANgo Thi ChonPhòng Văn hóa và Thông tin
pyte.aspx
pyteDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/04/2017 10:18 SANgo Thi ChonPhòng Y tế
qd.aspx
qdDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/01/2019 7:58 SANgo Thi ChonQUYẾT ĐỊNH
quantritrang.aspx
quantritrangDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/04/2013 3:49 CHSystem Account
quychecttdt.aspx
quychecttdtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/04/2017 8:33 SANgo Thi ChonQuy chế Cổng TTĐT
quyet-dinh-thanh-lap.aspx
quyet-dinh-thanh-lapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/05/2010 3:16 CHSystem AccountQuyết định thành lập
results.aspx
resultsDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/08/2010 1:41 CHSystem AccountResults
site-map.aspx
site-mapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/06/2010 10:52 SASystem AccountSite map
sodohuyenuy.aspx
sodohuyenuyDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/03/2017 3:17 CHNgo Thi ChonSơ đồ tổ chức Huyện ủy
sodotochuc.aspx
sodotochucDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/03/2017 9:42 SANgo Thi ChonSơ đồ tổ chức UBND huyện
tim-kiem.aspx
tim-kiemDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountTìm kiếm
tochuc.aspx
tochucDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/03/2017 9:01 SANgo Thi ChonTổ chức bộ máy
ttlh.aspx
ttlhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/12/2018 10:24 SANgo Thi ChonThông Tin Liên Hệ
ttubnd.aspx
ttubndDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/04/2017 9:28 SANgo Thi ChonThường trực UBND huyện
tth.aspx
tthDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/04/2017 10:19 SANgo Thi ChonThanh tra huyện
tthccaphuyen.aspx
tthccaphuyenDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/12/2018 8:48 SANgo Thi ChonTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
tthdnd.aspx
tthdndDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/04/2017 9:27 SANgo Thi ChonThường trực HĐND huyện
thu.aspx
thuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/01/2019 1:21 CHNgo Thi Chonthử
thu-tuc-hanh-chinh.aspx
thu-tuc-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/07/2016 10:28 SANgo Thi ChonTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH
van-ban-phap-luat.aspx
van-ban-phap-luatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/06/2010 11:27 SASystem AccountVăn bản pháp luật
van-ban-phap-quy.aspx
van-ban-phap-quyDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/04/2016 9:31 SANgo Thi ChonVĂN BẢN PHAP QUY
vanbangopy.aspx
vanbangopyDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/07/2016 4:13 CHNgo Thi ChonLấy ý kiến dự thảo văn bản
vpubnd.aspx
vpubndDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/04/2017 10:13 SANgo Thi ChonVăn phòng HĐND - UBND
xathitran.aspx
xathitranDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/04/2017 10:29 SANgo Thi ChonCác xã, Thị trấn