SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
7
8
6
7
4

 

XÃ, THỊ TRẤN

Xã Hưng Phú: điện thoại - fax: 0291.3870.007

 

- Bí thư: ông Giảng Thanh Nhã

- Chủ tịch: ông Lê Hoàng Ân

 

Xã Vĩnh Thanh: điện thoại - fax: 0291.3869.221

 

- Bí thư - : ông Võ Chí Ngoan

- Chủ tịch: ông Sơn Minh Triều

 

Xã Phước Long: điện thoại - fax: 0291. 3866.611

 

- Bí thư: ông Lý Anh Vũ

- Chủ tịch: ông Dương Quốc Trung

 

Vĩnh Phú Đông: điện thoại - fax: 0291. 3864.010

 

- Bí thư: ông Trương Hoàng Lil;

- Chủ tịch: ông Trần Văn Triều

 

Vĩnh Phú Tây: điện thoại - fax: 0291. 3864.449

 

- Bí thư: ông Võ Đức Truyện

- Chủ tịch: ông Phan Văn Điện

 

Phong Thạnh Tây A: điện thoại - fax: 0291. 3866.136

 

- Bí thư: ông Lê Quốc Khởi

- Chủ tịch: ông Nguyễn Thanh Em

 

Phong Thạnh Tây B: điện thoại - fax: 0291. 3867.125

 

- Bí thư  : ông Trương Trọng Đề

- Chủ tịch: ông Nguyễn Văn Thắng

 

Thị Trấn Phước Long: điện thoại : 0291. 3864.275

 

- Bí thư: ông Đào Thanh Phong

- Chủ tịch: ông Đoàn Văn Gia