SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
7
9
8
5
2

 DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA

 

ĐỀN THỜ TRẦN QUANG DIỆU

 

 

Quang cảnh đền thờ Thái Phó Đô Đốc Trần Quang Diệu

 

Tọa lạc tại ấp 1, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đền thờ được xây dựng năm 1917 theo lối kiến trúc đình làng Nam Bộ với có diện tích 800m2.

Ngôi đền Thái phó Trần Quang Diệu được kiến tạo ngay sau khi con kênh xáng Phụng Hiệp đào từ Ngã Bảy xuống Thị xã Cà Mau củ ( nay là Thành phố Cà Mau)  chính quyền địa phương phong kiến thời đó đã cấp một mẫu đất công điền (mẫu Tây) để kiến tạo đền thờ gọi là “ đát Thành Hoàng Bổn Cảnh” và  chín “ Mẫu Tây”  đất ruộng để trồng cấy thu hoa lợi, gọi là đất hương quả. Sở dĩ quan lại địa phương thời phong kiến “ thời Nguyễn” cấp đất cho nhân dân kiện tạo đền thờ Trần Quang Diệu, có lẽ ông sinh ra từ dân, đều sống trong dân, chết vì dân trong cuộc đấu tranh thù trong giặc ngoài, huynh đệ tương tàn. Đồng thời, việc lập đền thờ tướng Trần Quang Diệu là nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với truyền thống đạo đức, văn hóa, lối sống lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Ngôi đền Thái phó Trần Quan Diệu sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng trở thành trung tâm hoạt động văn hóa của nhân dân địa phương theo thiết chế văn hóa đình làng Nam Bộ.

Đền thờ Trần Quang Diệu UBND tỉnh Bạc Liêu xếp hạng là di tích Lịch sử cấp tỉnh năm 2000.