SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
7
8
7
2
6

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Điện thoại: 02913. 864.124

Địa chỉ:  ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long

 

Giám Đốc: Ông Nguyễn Hữu Tới; DĐ: 0913.990.691

   - Phó Giám Đốc: Bà Phạm Diệu Hiền; DĐ: 0945.844.476

          - Phó Giám Đốc: Ông Nguyễn Bá Dương; DĐ: 0918.720.368

 

 

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN

Điện thoại: 02913.580.399

Địa chỉ: ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

 

Giám đốc: Ông Nguyễn Vũ Liệt

- Phó Giám đốc: Ông Hà Văn Sĩ

- Phó Giám đốc: Ông Dương Minh Khương

 

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐÔ THỊ

Điện thoại: 02913.581.590

Địa chỉ: ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

 

Giám đốc: Ông Huỳnh Thanh Đấu; DĐ: 0918.950.016

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Khắc Ghi; DĐ: 0822.640.444

 

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Điện thoại: 02913.864.515

Địa chỉ: ấp Long Hậu, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

 

- Giám đốc: Ông Phan Văn Điện; DĐ: 0913.977.744

- Phó giám đốc: Ông Hà Duy Đăng; DĐ: 0949.331.708

 

 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN

Điện thoại: 02913. 864.925

Địa chỉ: ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

 

-        Giám đốc: Ông Võ Hoàng Thông

-        Phó giám đốc: Ông Trần Thanh Đạm

-        Phó giám đốc: Ông Nguyễn Văn An; DĐ: 0949.849.294

 

 

 

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN

Điện Thoại: 02913.864.242

Địa Chỉ: Ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

 

Trưởng đài: Ông Huỳnh Hữu Tính; DĐ: 0913.786.209

- Phó Trưởng đài: Ông Lê Dũng Khiêm

 

 

THƯ VIỆN

Điện thoại:  02913.864.848

Địa chỉ: ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

Giám đốc:  Ông Nguyễn Văn Đằng

- Phó giám đốc: Ông Trần Việt Bắc