SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
6
3
3
8
7

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH

VÀ HƯỚNG DẪN, GIẢI ĐÁP CHO DOANH NGHIỆP

 

 


 

- Tên người tiếp nhận: Ông Trần Anh Khiêm.

- Chức vụ: Trưởng Phòng, Phòng Văn hóa và thông tin huyện Phước Long.

- Số điện thoại liên hệ: 02913.864.280.

- Hộp thư điện tử: pvhtthpl@baclieu.gov.vn