SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
8
2
0
3
6

 

Thường trực Huyện ủy

 

1. Bí thư: ông Đặng Tiến Út

2. Phó Bí thư: ông Phan Thành Đông

 

3. Phó Bí thư: ông Lâm Thanh Sáo

 

4. Phó Bí Thư: ông Phạm Thanh Hải

Văn phòng Huyện ủy: điện thoại - fax: 0781.3864.630

1.  Chánh Văn phòng: Ông Võ Chí Ngoan

2. Phó Chánh Văn phòng: Ông Trương Minh Thảnh

Các ban trực thuộc Huyện ủy

Ban Tổ chức: điện thoại: 0781.3864.032

- Trưởng ban: Ông Lê Văn Năm

- Phó Trưởng ban: Ông Cao Thanh Vũ

- Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Trung Kết

 

Ban Tuyên giáo: điện thoại: 0781.3864.354

- Trưởng ban: Ông Phan Thanh Hưởng

- Phó Trưởng ban: Ông Phạm Minh Phước

- Phó Trưởng ban: Ông Trịnh Hoàng Đức

- Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn VIệt Khái

Ban Dân vận: điện thoại: 0781. 3864.223

- Trưởng ban: Ông Trần Thanh Khôi

- Phó Trưởng ban: Bà Lê Thị Bé Lệ

- Phó Trưởng ban: Ông Lê Minh Vũ

- Phó Trưởng ban: Ông Trần Văn Hưởng

Ủy Ban kiểm tra: điện thoại: 0781. 3864.236

- Chủ nhiệm: Ông Nguyễn Văn Kiện

- Phó Chủ nhiệm: Ông Lý Anh Vũ

- Phó Chủ nhiệm: Ông Lê Dũng Khiêm