SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
8
2
0
4
5

 

 HĐND – UBND huyện

-  Chủ tịch HĐND huyện: Ông Đặng Tiến Út

- Phó chủ tịch HĐND: Ông Trần Thanh Tuấn

- Phó chủ tịch HĐND: Bà Nguyễn Ngọc Thủy

- Chủ tịch UBND: Ông Phạm Thanh Hải

-  Phó Chủ tịch UBND: ông Lê Văn Tần

-  Phó Chủ tịch UBND: Ông Trần Văn Ân

        Các Phòng, ban trực thuộc UBND

Lãnh đạo Văn phòng: Điện thoại: 0781.3864.626

 

-  Chánh Văn phòng: ông Trần Anh Khiêm

-  Phó chánh Văn phòng: ông Lê Văn Hài

- Phó chánh Văn phòng: ông Đặng Thành Dự

 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: điện thoại: 0781.3864.302

 

- Trưởng phòng: ông Trần Văn Liêm

- Phó Trưởng phòng: ông Lâm Thanh Phong

- Phó Trưởng phòng: ông Trương Phước Hiền

Phòng Kinh tế và Hạ tầng: điện thoại: 0781.3864.270

- Trưởng phòng: ông Trần Tử Nam

- Phó Trưởng phòng: ông Lê Quốc Doanh

- Phó Trưởng phòng: ông Võ Công Trường

- Phó trưởng phòng: ông Trương Văn Ngươn

Phòng Tài nguyên – Môi trường: điện thoại: 0781. 3864.870

 

- Trưởng phòng: ông Nguyễn Ve

 - Phó Trưởng phòng: ông Hồ Thanh Tân

- Phó Trưởng phòng: ông Phan Văn Chiếu

- Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Lưu Thiết

Phòng Tài Chính - Kế hoạch: điện thoại: 0781. 3864.313

 

- Trưởng phòng: ông Nguyễn Minh Truyền

- Phó Trưởng phòng: ông Huỳnh Bữu Giang

Phòng Nội vụ: điện thoại: 0781. 3864.096

- Trưởng phòng: ông Huỳnh Hoàng Điểm

- Phó Trưởng phòng: ông Võ Văn Thuần

- Phó Trưởng phòng: ông Hà Quốc Hận

- Phó trưởng phòng: ông Nguyễn Phi Hùng

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: điện thoại: 0781. 3864.314

 

- Trưởng phòng: bà Nguyễn Ngọc Hiển

- Phó Trưởng phòng: ông Lê Hoàng Ninh

- Phó Trưởng phòng: bà Trần Thị Phương Quyên

Phòng Giáo dục và Đào tạo: điện thoại: 0781. 3864.264

 

- Trưởng phòngÔng Phan Minh Ngân

- Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Văn Thiện

- Phó Trưởng phòng: ông Quảng Trọng Diện

Thanh tra: điện thoại: 0781.3864.293

 

- Chánh Thanh tra: ông Hồng Văn Bào

- Phó Chánh Thanh tra: ông Võ Minh Hữu

- Phó Chánh Thanh tra: ông Nguyễn Tòng Tệch

Phòng Tư pháp: điện thoại: 0781. 3864.536

 

- Trưởng phòng: ông Trần Quốc Tuấn

- Phó Trưởng phòng: ông Lê Hồng Hài

- Phó Trưởng phòng: ông Mai Chí Tuấn

Hội Chữ thập đỏ: điện thoại: 0781. 3864.320

 

- Chủ tịch: Bà Nguyễn Hồng Lành

- Phó Chủ tịch: ông Lê Thanh Quân

- Phó Chủ tịch: ông Mạc Phước Xám

Đài Truyền thanh: điện thoại: 0781. 3864.242

- Trưởng Đài: Ông Đinh Hoàng Quân

- Phó Trưởng Đài: ông Trần Văn Chơn

- Phó Trưởng Đài: ông Nguyễn Văn Khánh

- Phó Trưởng Đài: ông Huỳnh Hữu Tính

Phòng Văn hóa và Thông tin: điện thoại: 0781. 3864.280

 - Trưởng phòng: ông Trương Hoàng Lil

- Phó Trưởng phòng: ông Sử Thành Hà

- Phó Trưởng phòng: bà Đỗ Thị Gành

-Phó Trưởng phòng: bà Lê Ái Nguyên

Trung tâm y tế : điện thoại: 0781. 3864.279

 

- Giám đốc: Bà Nguyễn Việt Phượng

Trung tâm Văn hóa - Thể thao: điện thoại: 0781. 3580.399

- Giám đốc: ông Nguyễn Vũ Liệt

- Phó Giám đốc: ông  Hà Việt Sĩ

- Phó Giám đốc: ông Dương Minh Khương

Phòng Y tế: điện thoại: 0781. 3580.928

 

- Trưởng phòng: ông Trần Quốc Thanh

- Phó Trưởng phòng: ông Huỳnh Văn Sáu

Trung tâm Dịch vụ đô thị: điện thoại: 0781. 3735.737

Giám đốc: ông Nguyễn Thanh Hóa

- Phó giám đốc: ông Dương Hoàng Lên

- Phó giám đốc: ông Nguyễn Khắc Ghi

Phòng Dân tộc: điện thoại: 0781. 3735747

- Trưởng Phòng: Ông Võ Minh Chánh

- Phó Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Hoàng Tổng

Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề: điện thoại: 0781.3864.124

- Giám đốc: ông Nguyễn Hữu Tới

- Phó Giám đốc: bà Phạm Diệu Hiền

- Phó Giám đốc: ông Nguyễn Bá Dương

- Phó Giám đốc: Ông Trần Văn On

Hội Đông y: điện thoại: 0781. 3864.150

 

- Chủ tịch: ông Sử Minh Quận

 

Thư viện: điện thoại: 0781. 3735557

- Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Đằng

- Phó Giám Đốc: Trần Việt Bắc