SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
8
6
3
1
7

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

   TT   THỦ TỤC HÀNH CHÍNH                                                         VĂN BẢN ĐÍNH KÈM
    1 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động. Mẫu II-01