SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
0
9
2
1

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM

 

TT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH                                  VĂN BẢN ĐÍNH KÈM
  1    Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Mẫu 01, Mẫu 02, Mẫu 07
 2 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Mẫu 15, Mẫu 16