SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
8
6
3
2
0

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN

 

 

  TT  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH                                  VĂN BẢN ĐÍNH KÈM
1 Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện không có