SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
8
2
0
2
5

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

  TT   THỦ TỤC HÀNH CHÍNH            VĂN BẢN ĐÍNH KÈM
     1 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Mẫu số 16
2 Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy Mẫu số 17