SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
8
6
3
2
5

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THƯ VIỆN

 

  TT   THỦ TỤC HÀNH CHÍNH                                                          VĂN BẢN ĐÍNH KÈM
1 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Mẫu 1

Mẫu 2