SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
8
6
3
1
4

 

Mặt trận - Đoàn thể

Ủy Ban MTTQ: điện thoại: 0781.3864.226

 

- Phó Chủ tịch: ông Võ Thanh Tùng

- Phó Chủ tịch: bà: Danh Thị  Sà Mện

- Phó Chủ tịch: Phạm Thanh Hải

Hội Liên Hiệp Phụ nữ: điện thoại - fax: 0781.3864.261

- Chủ tịch: bà: Trương Thanh Xuân

- Phó Chủ tịch: bà Lê Thị Ái Nguyên

- Phó Chủ Tịch: bà Võ Thị Ngọt

Hội Cựu chiến binh: điện thoại - fax: 0781. 3864.157

- Chủ tịch: ông Huỳnh Thanh Bình

- Phó Chủ tịch: ông Ngô Đông Hồ

Liên Đoàn lao động: điện thoại - fax: 0781. 3864.209

- Chủ tịch:   Nguyễn Hồng Phiếm

- Phó Chủ tịch: Bà Đào Thị Cẩm Tú

Huyện đoàn: điện thoại - fax: 0781.3864.262

 

- Bí thư:  ông Đặng Thanh Long

- Phó Bí thư: ông Đinh Công Luận

- Phó Bí thư: Bà Huỳnh Diệu Trang

Hội nông dân: điện thoại - fax: 0781. 3864.353

 

- Chủ tịch: ông Nguyễn Văn Thê

- Phó Chủ tịch: ông Trương Hữu Nghĩa

- Phó Chủ tịch: ông Lương Minh Thiết