SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
1
1
1
5

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN PHƯỚC LONG

 

THÔNG BÁO dời thời gian tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2019 của chủ tịch UBND huyện Phước Long.  tải về tại đây

 

 

Tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện. tải về 

 

 

THÔNG BÁO tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 04 năm 2019 của chủ tịch UBND huyện Phước Long.  tải về tại đây

 

 

Tăng cường giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện.  Tải về tại đây

 

 

Tăng cường tổ chức tiếp công dân, giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo của công dân.  tải về tại đây 

 

 

Đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.  tải về