SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
5
7
7
6

 Thông Tin Liên Hệ

 

                                                                                                                                                      

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHƯỚC LONG

Địa chỉ: Ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

Điện thoại: 02913.864.280;

 Email: pvhtthpl@baclieu.gov.vn

 

 

BAN BIÊN TẬP

1.      Trưởng Ban:             Ông Trần Văn Ân

                                  ĐT: 0913.991.959

                                            Email:

 

2.      Phó Trưởng Ban:       Ông Trần Anh Khiêm

                                                ĐT: 0939.109.290

                                                Email:

 

3.      Phó Trưởng Ban:      Ông Huỳnh Hữu Tính

                                  ĐT: 0913.786.209

                                               Email:

 

 

4.      Thành viên:              Ông Đặng Thành Dự

                                              ĐT: 0949.707.195

                                              Email:                                           

 

5.      Thành viên:               Bà Đỗ Thị Gành

                                  ĐT: 0947.330.611

                                               Email: ganhdt@baclieu.gov.vn

 

6.       Thành viên:              Ông Nguyễn Văn Thụ

                                  ĐT: 0919.227.043

                                               Email: thunv@baclieu.gov.vn

 

7.      Thành viên:              Bà Ngô Thị Chọn

                                 ĐT: 0948.168.447

                                              Email: chonnt@baclieu.gov.vn