SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
7
0
8
0
5

 

THÔNG TIN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Thứ Bảy, 07/12/2019, 09:55

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Phước Long


Số lượt người xem: 18 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày