SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
9
1
5
0
6
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ Thứ Ba, 16/04/2019, 08:00

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện Phước Long nhiệm kỳ 2019- 2024

Hội Luật gia huyện Phước Long tổ chức hội nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019- 2024. Dự hội nghị có ông Huỳnh Chiêu- Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu và ông Trần Văn Ân- Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại hội nghị, đại diện Hội Luật gia huyện Phước Long báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ tới 2019- 2024. Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đội ngũ cộng tác viên, tư vấn viên phục vụ tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tập hợp chưa nhiều nhưng Hội Luật gia huyện đã có nhiều cố gắng trong việc tham gia xây dựng pháp luật; xây dựng chính quyền; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, tạo nên vị thế và hiệu quả bước đầu hoạt động của Hội sau khi được thành lập, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh trật tự ở địa phương.  

Phương hướng, nhiệm vụ được Hội Luật gia huyện Phước Long xác định trong nhiệm kỳ 2019- 2024 là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với Hội Luật gia huyện; tăng cường củng cố, kiện toàn xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên; tích cực tham gia xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án của Hội Luật gia Việt Nam về “ Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật giai đoạn 2017- 2021”; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể xã hội nhằm huy động đông đảo lực lượng hội viên tham gia, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Ban Chấp hành Hội Luật gia các cấp.

Hội nghị cũng đã thông qua biểu quyết bầu Ban Chấp hành khóa mới 09 thành viên và bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên và Ban kiểm tra Hội Luật gia huyện nhiệm kỳ 2019- 2024. Đồng thời, thống nhất biểu quyết bầu 05 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019- 2024.

 

Quốc Vũ


Số lượt người xem: 128 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày