SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
5
7
2
1
Mô hình phát triển kinh tế Thứ Tư, 27/03/2019, 10:08
Mô hình nuôi cá bống tượng  (25/03)
Diện tích: Diện tích thả nuôi 19 ha, tập trung ở xã Vĩnh Thanh 4 ha, xã Vĩnh Phú Tây 5 ha, Phong Thạnh Tây A 5 ha, Phong Thạnh Tây B 5 ha. Hiệu quả kinh tế của mô hình: Trong năm bà con thả nuôi cá bống tượng trên diện tích 1.000 m2, chi phí sản xuất khoảng 45 triệu đồng/1.000 m2/vụ, sau 16 tháng cho thu khoảng 108 triệu đồng/1.000 m2/vụ, ...
Mô hình tôm – lúa- màu trên bờ liếp  (25/03)
Diện tích: Diện tích 20 ha, tập trung ở thị trấn Phước Long 15 ha và xã Phước Long 5 ha. Hiệu quả kinh tế của mô hình: Mô hình có hiệu quả kinh tế cao, tận dụng đất bờ liếp tăng gia sản xuất thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Trong năm bà con thả nuôi 2 vụ tôm sú, 01 vụ lúa kết hợp với trồng màu trên bờ liếp vuông tôm. Chi phí sản xuất khoảng ...
Mô hình trồng bắp  (25/03)
Diện tích: Diện tích 35 ha, tập trung ở xã Vĩnh Phú Đông. Mô hình trồng bắp hiệu quả tại xã Vĩnh Phú Đông Hiệu quả kinh tế của mô hình: Đây là mô hình sản xuất có tính ổn định và hiệu quả kinh tế cao. Chi phí sản xuất khoảng 4,9 triệu đồng/1.000 m2/vụ, sau khoảng 3 tháng trồng bắp sẽ cho thu hoạch, tổng thu 8 triệu ...
Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao  (22/03)
Diện tích: Tổng diện tích thực hiện mô hình này 13.736 ha (vùng ngọt ổn định), bao gồm các xã Vĩnh Thanh (3.142 ha), Vĩnh Phú Đông (4.042 ha), Hưng Phú (3.153 ha), một phần xã Vĩnh Phú Tây (2.299 ha) và thị trấn Phước Long (1.100 ha). Hiệu quả kinh tế của mô hình: Đây là mô hình sản xuất có tính bền vững, tuy lợi nhuận không cao nhưng rất ...
Xem theo ngày Xem theo ngày