SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
6
7
8
0
4
thông báo Chủ Nhật, 20/01/2019, 20:55
Thông báo tuyển dụng công chức Kiểm toán nhà nước năm 2018  (12/12)
công văn 1487 công văn 1741.TB.KTNN công văn 1742 TB.KTNN
Thông báo công bố điểm và thời gian phúc khảo của kì thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016  (06/03)
Thông báo công bố điểm và thời gian phúc khảo của kì thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 (danh sách điểm của từng xã)
Thông báo tổ chức ôn tập và thi công chức cấp xã năm 2016  (08/12)
Thông báo tổ chức ôn tập và thi công chức cấp xã năm 2016
THÔNG BÁO: Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016  (16/11)
Thông báo: tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016
Xem theo ngày Xem theo ngày