SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
4
1
7
3
8
TIN TỨC - SỰ KIỆN Thứ Ba, 14/08/2012, 08:10

Huyện Phước Long hội nghị cán bộ triển khai kế hoạch công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới giai đoạn 2012 – 2015

Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện Phước Long vừa tổ chức hội nghị cán bộ, triển khai kế hoạch công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới giai đoạn 2012- 2015.

Dự hội nghị có Đ/c Nguyễn Hoàng Phúc- Phó bí thư thường trực Huyện uỷ, đ/c Lâm Thành Sáo- Phó chủ tịch UBND huyện và bà Nguyễn Ngọc Thuỷ- Phó chủ tịch UBND huyện. Theo Thông tư quy định công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hoá nông thông mới đòi hỏi phải đáp ứng tốt yêu cầu các nội dụng cơ bản như: Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình, ấp, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá; Xây dựng thiết chế và phong trào văn hoá, thể thao cơ sở; Xây dựng nếp sống văn minh và môi trường văn hoá nông thôn; Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Trên cơ sở các tiêu chuẩn quy định, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện Phước Long đề ra lộ trình kế hoạch công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới như: Giai đoạn 2012- 2013 công nhận xã Vĩnh Thanh và Phong Thạnh Tây B, giai đoạn 2013- 2015 công nhận xã Phước Long, Phong Thạnh Tây A, Vĩnh Phú Tây, Vĩnh Phú Đông và Hưng Phú. Mục tiêu của việc xét công nhận xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới là nhằm nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, tạo sự chuyển biến trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hoá lành mạnh, phong phú, bảo tồn các giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc, kịp thời bài trừ và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Đồng thời, gắn việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận các cấp và các thành viên Ban vận động ấp trong việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Bên cạnh đó, mục tiêu công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới còn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phong trào phù hợp với đặc điểm tình hình xây dựng các tiêu chí nông thôn mới của xã, ấp; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp và thực hiện phong trào, phát huy ý thức tự giác, tự nguyện của nhân dân và vai trò tự quản của cộng đồng ở khu dân cư, tạo cơ chế hoạt động thông thoáng, dân chủ công khai để duy trì và phát triển phong trào ngày càng lan toả, đáp ứng yêu cầu xây dựng Phước Long trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2015.

Cũng tại hội nghị này, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện Phước Long thông qua các Văn bản quy định về việc chuẩn bị kiểm tra ấp đạt chuẩn văn hoá 3 năm, 5 năm liền và quy chế, kế hoạch hoạt động của nhà văn hoá xã, ấp trên địa bàn huyện.

Quốc Vũ- Hữu Tính


Số lượt người xem: 3105 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày