SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
0
8
6
6
6
TIN TỨC - SỰ KIỆN Thứ Bảy, 13/10/2012, 12:55

Liên Đoàn Lao Động huyện Phước Long tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) của Đảng cho cán bộ ngoài đảng

Liên Đoàn Lao Động huyện Phước Long phối hợp với Ban Tuyên Giáo Huyện Uỷ, vừa tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XI) của Đảng cho 150 cán bộ ngoài đảng, đang công tác tại các cơ quan ban ngành cấp huyện.

 

Tại  hội nghị, các đại biểu được tiếp thu các chuyên đề như: Tổng kết việc thực hiện Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X), “ Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ”; Một số vấn đề về tiền lương, cải cách tiền lương đến năm 2020; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX), về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước và Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn năm 2012 - 2020. Cũng tại hội nghị này các Đại biểu còn được nghe triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phước Long về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XI) của Đảng.

 

Việc tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XI) của Đảng, là nhằm giúp cho cán bộ ngoài đảng học tập, tiếp thu về quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, qua đó vận dụng vào thực tiễn trong công tác tại cơ quan, đơn vị, để đưa nội dung Nghị quyết và các kết luận của Trung ương đi vào đời sống xã hội.     

 

Trần Văn Thơ - Ngô Văn Gõ

 


Số lượt người xem: 1775 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày