SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
0
8
6
5
3
TIN TỨC - SỰ KIỆN Thứ Tư, 26/03/2014, 13:25

Huyện Phước Long phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Năm 2013, Công an huyện Phước Long luôn quan tâm làm tốt công tác  củng cố, xây dựng lực lượng từ huyện đến cơ sở, đáp ứng hoạt động theo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; đồng thời đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kết quả, trong năm đã củng cố nâng chất 636 tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có 73 Ban bảo vệ an ninh trật tự, 407 Tổ an ninh nhân dân, 63 Đội dân phòng, 8 Tổ dân phố, 7 đội phòng cháy chữa cháy, 69 tổ hòa giải, 9 Câu lạc bộ phòng chống tội phạm.

Bên cạnh đó, Công an huyện Phước Long cũng xây dựng 5 mô hình mới gồm: 1 Câu lạc bộ phòng chống ma túy, 1 khu nhà trọ công nhân lao động an toàn, văn minh không có tội phạm và tệ nạn xã hội,  1 Tổ tự quản dòng tộc về an ninh trật tự và mô hình cổng an ninh trật tự. Do làm tổ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nên chỉ tính trong năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014, các tổ chức quần chúng đã cung cấp cho công an trên 500 nguồn tin, sự kiện có giá trị liên quan đến tình hình an ninh trật tự, phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2014, Công an huyện Phước Long vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc với một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng lực lượng công an đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trrong tình hình mới; đồng thời đẩy mạnh củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động có hiệu quả; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục để nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

Văn Thơ -Văn Long

 


Số lượt người xem: 1223 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày