SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
0
6
6
7
2
TIN TỨC - SỰ KIỆN Thứ Ba, 08/03/2011, 10:30

Huyện Phước Long tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 25 của UBND tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010

Huyện Phước Long vừa hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 25 của UBND tỉnh Bạc Liêu, về tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2006 - 2010 và triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, gắn với xây dựng huyện nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí: Nguyễn Chí Thiện, TUV, Giám đốc Sở VH-TT và DL tỉnh Bạc Liêu.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Phước Long: Nhờ làm tốt công tác triển khai, quán triệt và xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho phát triển văn hoá, nên kết quả qua 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”ở huyện Phước Long đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, trong 5 năm qua toàn huyện đã công nhận được 4.031 hộ gia đình, 38 ấp, 46 cơ quan trường, trạm đạt chuẩn văn hoá, nâng tổng số hiện nay toàn huyện có 23.635/26.921 hộ gia đình (đạt 87,8%), 78/78 ấp (trong đó, có 30 ấp 5 năm liền được tỉnh công nhận), 113/116 cơ quan, trường, trạm đạt chuẩn văn hoá (97%), đặc biệt có 4 xã, thị trấn đã phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hoá. Cũng trong 5 năm qua, huyện Phước Long đã xây dựng được 7 thiết chế văn hoá xã đưa vào hoạt động ( Trong đó, có 4 xã đã xây dựng đủ các hạng mục bảo đảm chất lượng, đúng theo yêu cầu của Bộ ), còn lại 03 xã chỉ mới xây dựng sân khấu ngoài trời. Bên cạnh đó, huyện cũng đầu tư trùng tu, xây dựng, bảo tồn các di tích lịch sử văn hoá trên đia bàn huyện. Có thể nói, sau 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đã góp phần đưa tình hình kinh tế-xã hội của huyện có bước phát triển vượt bật, kết cấu hạ tầng nông thôn như: đường, điện, trường, trạm được xây dưng cơ bản; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%; nhân dân luôn phát huy truyền thống đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất và thực hiện tốt nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Các thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan từng bước được đẩy lùi; phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được phát triển, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương được ổn định, một số lĩnh vực quan trọng khác cũng phát triển mạnh, như: phong trào xây dựng người tốt, việc tốt; thực hiện mô hình Xanh – sạch – đẹp; phòng trào văn nghệ, thể dục – Thể thao rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại …   

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, huyện Phước Long cũng đề ra kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, gắn liền với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 với những mục tiêu cơ bản là: không ngừng nâng cao chất lượng gia đình văn hoá; ấp văn hoá; thực hiện các tiêu chí phát triển văn hoá nông thôn mới cấp xã; hoàn thiện hệ thống thiết chế và hoạt động văn hoá, thể thao ở nông thôn. Phấn đấu đến năm 2015 huyện Phước Long đạt tiêu chí có 50% người dân tham gia thường xuyên các hoạt động văn hoá, thể thao; 70% nhà văn hoá và khu thể thao ấp đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH-TT và DL; 70% gia đình, 60 ấp giữ vững danh hiệu gia đình văn hoá, ấp văn hoá; 80% người dân nông thôn được phổ biến pháp luật và các quy định về văn hoá; 90% cán bộ văn hoá, thể thao ở nông thôn được bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và một số chỉ tiêu quan trọng khác trên lĩnh vực văn hóa.

Trần Văn Thơ- Ngô Văn Gõ


Số lượt người xem: 3526 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày