SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
8
0
8
9
9
TIN TỨC - SỰ KIỆN Thứ Tư, 05/01/2011, 09:45

Phước Long xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 trên nền tảng huyện phát triển toàn diện.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ 10, mặc dù điều kiện của huyện nhà còn gặp nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, sản xuất vùng chuyển đổi thiếu bền vững. Thiên tai, sâu rầy, dịch bệnh diễn biến phức tạp, gây bất lợi cho sản xuất. Nhưng Đảng bộ rất vui mừng phấn khởi được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ - UBND tỉnh, sự giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ngành cấp tỉnh, nhất là Chỉ thị 05 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng phát triển toàn diện huyện Phước Long giai đoạn 2006 – 2010. Đây là luồng gió, tạo sinh khí mới động viên Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, từ đó hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt nghị quyết đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, an ninh – quốc phòng luôn đảm bảo, công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể ngày càng đạt hiệu quả, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, 30 tiêu chí đề án xây dựng huyện phát triển toàn diện cơ bản hoàn thành, 6/8 xã, thị trấn được công nhận xã phát triển toàn diện. Đây là cơ sở tiền đề để Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo huyện nhà trong những năm tới phấn đấu thực hiện đạt tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 491 của Thủ tướng Chính phủ.

Có được những thành tựu trong 5 năm qua, trước hết là do huyện Phước Long xác định đúng mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm. Huyện đã đề ra nhiều giải pháp mang tính đột phá, đưa nền kinh tế của huyện phát triển nhanh và bền vững, khai thác tối đa điều kiện tự nhiên trên cả hai vùng sản xuất (vùng chuyển đổi và vùng ngọt ổn định), bằng nhiều giải pháp về quy hoạch; phát triển hệ thống thuỷ lợi-TNNĐ; cơ cấu mùa vụ sản xuất phù hợp từng tiểu vùng; đồng thời thực hiện có hiệu quả việc chuyển dịch cơ cấu giống chất lượng cao, công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân. Do vậy, hàng năm sản lượng lương thực tăng đáng kể, cụ thể năm 2010 đạt 170.000 tấn, tăng gần 27.000 tấn so với năm 2006; sản lượng nuôi trồng thuỷ sản đạt 19.000 tấn, tăng gấp 3 lần so với năm 2006. Đây chính là thành quả của sự tìm tòi hướng đi bền vững của các mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp có hiệu hiệu quả, đem lại kinh tế cao, như: lúa + màu; tôm + lúa, tôm + cá, tôm + cua… Cùng với phát triển nông nghiệp, huyện có nhiều chủ trương lãnh đạo phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đồng bộ; mở rộng nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ như: ngân hàng, bảo hiểm, vận tải… đầu tư vào địa bàn huyện, đáp ứng khá tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nhân dân.

Cùng với phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng luôn được huyện đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng, từ năm 2006 đến nay, huyện đã đầu tư 150 tỷ đồng, để xây dựng các cơ quan, khu trung tâm hành chính huyện, trường học, trạm y tế và các thiết chế văn hoá xã; trên 500 tỷ đồng để xây dựng mới, sửa chữa 450 km lộ nhựa, lộ bê tông, 420 cầu bê tông cốt thép và gần 150 km bờ kè. Hiện nay, 100% ấp trong huyện có lộ nhựa, lộ bê tông liên xã, nối liều giữa các ấp và các khu dân cư, xe bốn bánh đến được trung các xã; có trên 97% hộ sử dụng điện và 96% hộ sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh.                        

Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt được những thành tựu đáng phấn khởi. Hiện toàn huyện có 13 trường đạt chuẩn quốc gia; 8/8 đơn vị xã, thị trấn hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS. 8/8 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 78/78 ấp, 113 cơ quan, trường, trạm, gần 24.000 hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá; 100% hộ gia đình có phương tiện nghe hoặc nhìn. Công tác chính sách đối với người có công với cách mạng và hộ nghèo được quan tâm chăm lo, thực hiện đạt được những kết quả quan trọng, xây dựng, sửa chữa trên 200 căn nhà tình nghĩa, 42 căn nhà đồng đội và trên 5.000 căn nhà tình thương và tặng 529 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách. Đồng thời phân công cán bộ, đảng viên nhận đỡ đầu hộ nghèo; mở các lớp đào tạo nghề cho ngươì lao động. Với cách làm này, đến nay huyện cơ bản giải quyết được vấn đề khó khăn về nhà ở cho các gia đình chính sách và hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 19,87% năm 2006 đến nay xuống còn dưới 4%; mỗi năm dạy nghề trên 3.000 lao động; giải quyết việc làm cho 2.500 lao động.

Có thể nói rằng, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2005 – 2010, Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bạc Liêu và Đề án số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khoá X) về xây dựng huyện nông thôn phát triển toàn diện giai đoạn 2006-2010, huyện Phước Long đã rút ra được một số kinh nghiệm: Một là, giữ gìn và phát huy tốt truyền thống đoàn kết trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Hai là vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tế địa phương; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ba là, phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị; làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phát huy tốt nội lưc, huy động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua hành động cách mạng. 

Năm 2011 là năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, đặc biệt, Phước Long là một trong 5 huyện của cả nước được Trung ương chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng huyện nông thôn mới, theo Quyết định 491 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2010-2015. Đây là niềm vinh dự lớn và cũng là nhiệm vụ rất nặng nề của Đảng bộ, quân và dân trong huyện. Quan điểm, mục tiêu chung xây dựng nông thôn mới là là tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, quan hệ sản xuất phù hợp. Nâng cao dân trí, giữ gìn phát huy truyền thống bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện tháng lợi Nghị quyết Trung ương VII khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phấn đấu đến cuối năm 2015 có 7/7 xã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới và huyện đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới.

Điểm khởi đầu thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới, Phước Long có những thuận lợi cơ bản đó là: Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bạc Liêu, Đề án số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, kinh tế-xã hội của huyện có bước chuyển biến rõ rệt, đời sống của các tầng lớp nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ nét, diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc, nếu so với bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, thì huyện Phước Long có một số tiêu chí đạt, một số tiêu chí gần đạt như: Quy hoạch, văn hoá, bưu điện, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế và an ninh trật tự, nhà ở dân cư, trường học, thu nhập dân cư, cơ cấu lao động, môi trường, hệ thống chính trị và điện. Tuy nhiên, vẫn còn một số tiêu chí đạt thấp, nhất là kiên cố hoá kênh mương, cứng hoá đường trục chính nội đồng, chợ nông thôn; nhà văn hoá và khu thể thao xã, ấp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra, huyện Phước Long đã tập trung dồn sức thực hiện các mặt công tác quan trọng như: Trước hết, huyện đã tập trung làm tốt công tác triển khai, tuyên truyền sâu rộng từ trong cán bộ, đảng viên đến các tầng lớp nhân dân, về nội dung Quyết định 491, Quyết định số 800 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 435-436 của Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng nông thôn mới, để mọi người nhận thức sâu sắc nội dung, ý nghĩa chương trình, mục tiêu quốc gia, về xây dựng huyện nông thôn mới. Hiện nay, huyện đã hoàn thành việc thành lập bộ máy tổ chức xây dựng nông thôn mới từ huyện đến ấp. Cụ thể là: huyện đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện từ nay đến năm 2015; các xã thành lập Ban chỉ đạo và Ban quản lý xây dựng nông thôn mới – xây dựng Đề án giai đoạn 2010 - 2015, các ấp thành lập Ban phát triển nông thôn mới; đồng thời huyện đã xây dựng hoàn thành và triển khai thực hiện các quy hoạch, bao gồm: Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nhiệp hàng hoá, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, giao thông, thuỷ lợi, các khu dân cư tập trung, hạ tầng thiết yếu cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp và thương mại - dịch vụ; quy hoạch hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội-môi trường; quy hoạch các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có.

Huyện Phước Long cũng đang thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội là: Tập trung các nguồn lực ưu tiên đầu tư xây dựng đường liên huyện, trục xã, liên xã; duy tu sử chữa nâng cấp đường trục ấp, ngõ xóm (theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm). Phấn đấu đến năm 2012 có 7/7 xã xe ô tô đến trung tâm. Năm 2014 các truyến chính trục xã, liên xã được được nhựa hoá, bê tông hoá 100% và đến năm 2015 trục ấp, xóm được cứng hoá 50%. Đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ đáng ứng nhu cầu sản xuất, dân sinh. Riêng TNNĐ mỗi năm xã kiên cố hoá 10%/tổng số kênh mương do xã quản lý và đến Năm 2015 đảm bảo đạt 45% trở lên. Thực hiện tốt cơ chế chính sách thông thoáng, nhằm kêu gọi thu hút vốn đầu tư, mở rộng nâng cấp các chợ xã trong huyện, phấn đấu đến năm 2013 chợ Phó Sinh, Trưởng Toà chuẩn đạt chuẩn quy định của Bộ xây dựng, các chợ xã còn lại sẽ đạt chuẩn vào năm 2015. Mặt khác huyện cũng tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hoá, phát triển về điện. Phấn đấu đến năm 2014 có 7/7 xã có nhà văn hoá và khu thể thao; đến năm 2015 có 100% ấp xây dựng được nhà văn hoá, khu thể thao và 98% hộ sử dụng điện.

Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng, Phước Long cũng tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất, nhất là chỉ đạo phát triển mạnh công nghiệp – dịch vụ, nhằm để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đồng thời củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, tổ hợp tác, phán đấu đến năm 2015 có 28 HTX, 165 tổ hợp tác làm ăn có hiệu quả; tranh thủ các ngành tỉnh hỗ trợ xây dựng các dự án, kêu gọi đầu tư xây dựng cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp thị trấn Phước Long và cụm công nghiệp Chủ Chí (xã Phong Thạnh tây B), xây dựng bến xe liên tỉnh, thu hút các nhà đầu tư, xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến nông sản, thuỷ sản, để sử dụng nguồn nguyên liệu và lao động tại chỗ có hiệu quả. Trước mắt là phát huy các cơ sở hiện có, mở rộng quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm; gắn với liên kết các cơ sở, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, để tạo đầu ra cho sản phẩm. Phấn đấu  dến năm 2015 cơ cấu lao đông nông nghiệp giảm từ 62% (năm 2010) xuống còn 35%.

Lĩnh vực vực văn hoá, xã hội và môi trường: Huyện tập trung chỉ đạo huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, văn hoá-thể thao và bảo vệ môi trường, để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ xây dựng huyện nông thôn mới. Phấn đấu đến cuối năm 2015 có 70,5% trường đạt chuẩn quốc gia; giữ vững thành tích phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và ấp đạt chuẩn văn hoá. Mỗi năm xây dựng từ 4 - 5 trạm cấp nước tập trung, đến năm 2015 có 100% hộ dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Phước Long tập trung lãnh đạo công tác củng cố, nâng cao chất lượng và vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh; gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đồng thời thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh trật tự xã hội. Với mục tiêu là: Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; 100% cán bộ chủ chốt xã đạt chuẩn; 85% Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; các tổ chức đoàn thể chính trị đều đạt danh hiệu tiên tiến; tình hình an ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên là rất nặng nề, vì đây là nhiệm vụ mới chưa có nhiều kinh nghiệm chỉ đạo; mặt khác nguồn vốn đầu tư cho quá trình xây dựng là rất lớn. Vì vậy, Phước Long rất cần có sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương và tỉnh, sự giúp đỡ, hướng dẫn của các sở, ngành cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để huyện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo. Với những thành tựu đạt được và những kinh nghiệm thực tiễn trong thời gian qua, cũng như những định hướng trong thời gian tới, tin rằng Phước Long sẽ khắc phục được những khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2015, theo Quyết định số 491 của Thủ tướng Chính phủ.

                                    Phan Thành Đông, Chủ tịch UBND huyện Phước Long


Số lượt người xem: 3658 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày