SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
1
1
5
6
5
TIN TỨC - SỰ KIỆN Thứ Hai, 18/05/2020, 15:40

Phước Long khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2020.

Nhằm không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và tạo điều kiện để các đảng viên dự bị đảm bảo các yêu cầu xét công nhận đảng viên chính thức của Đảng Công sản Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ngày 11/05, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phước Long phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2020. Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 80 đảng viên dự bị thuộc các Đảng ủy, Chi ủy, Chi bộ  trực thuộc Huyện ủy.

Ảnh: khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2020.

Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 9 ngày, các đảng viên dự bị sẽ được tiếp thu, quán triệt một số nội dung cơ bản về Đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng; Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Tăng cường quốc phòng- an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Xây dựng Đảng về đạo đức; Nguyễn tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam; Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời kỳ mới và chuyên đề về tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.

T/h: Quốc Vũ

 

 


Số lượt người xem: 31 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày