SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
1
1
5
2
8
TIN TỨC - SỰ KIỆN Thứ Hai, 18/05/2020, 15:55

Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bạc Liêu kiểm tra tái công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, giai đoạn 2015- 2020

Ngày 13/5, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bạc Liêu, đến kiểm tra tái công nhận 4 xã, gồm: xã Hưng Phú, Vĩnh Phú Đông, Vĩnh Phú Tây và Phong Thạnh Tây A đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, giai đoạn 2015- 2020.

Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc

Trong 05 năm qua, Đảng ủy, UBND xã Hưng Phú, Vĩnh Phú Đông, Vĩnh Phú Tây và xã Phong Thạnh Tây A luôn chủ động sáng tạo, điều hành linh hoạt, chỉ đạo duy trì và giữ vững các tiêu chuẩn, tiêu chí xã văn hóa nông thôn mới. Từ đó, thúc đẩy sản xuất không ngừng phát triển, kinh tế tăng trưởng ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể, hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm, hộ khá, giàu tăng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai thực hiện tốt và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa chiếm từ 94% trở lên. 100% hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và tổ chức thường xuyên, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Nhân dân có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giử vững ổn định.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những nguyên nhân, hạn chế cần khắc phục để nâng cao chất lượng xã văn hóa nông thôn mới trong thời gian tới. Qua đối chiếu 4 xã Hưng Phú, Vĩnh Phú Đông, Vĩnh Phú Tây và Phong Thạnh Tây A cơ bản đạt 5/5 tiêu chuẩn, 21/21 tiêu chí xã văn hóa nông thôn mới, đây là cơ sở để đoàn kiểm tra đề nghị UBND tỉnh Bạc Liêu xem xét, ra Quyết định tái công nhận 4 xã trên đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới trong thời gian tới.

                                                          Thanh Nhanh- Văn Long

 

 


Số lượt người xem: 35 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày