SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
3
5
3
7
5
Hoạt động của lãnh đạo Thứ Tư, 05/09/2018, 08:25

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu - Lê Thị Ái Nam làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Long

Ngày 05/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu- Lê Thị Ái Nam, cùng đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành tỉnh có liên quan đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Long về việc triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch số 60 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kết luận số 18 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 54 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Ban thường vụ Huyện ủy Phước Long báo cáo khái quát kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện 3 nội dung trên. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 60 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 47 về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Hiện nay, huyện đã bố trí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; thực hiện tinh giản 23 biên chế, xây dựng lộ trình từ nay đến năm 2021 là giảm 10% biên chế trở lên; thành lập Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện trên cơ sở kiện toàn tổ chức lại các Trạm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; chuyển bộ phận tôn giáo trực thuộc Phòng Nội vụ hợp nhất với Phòng Dân tộc thành lập Phòng Dân tộc và Tôn giáo trực thuộc UBND huyện; giảm 9 cấp phó, từng bước đi đến bố trí số lượng cấp phó theo quy định. Đối với việc thực hiện Kế hoạch số 54 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt trong chi bộ trong tình hình mới”, huyện đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức tốt việc sinh hoạt định kỳ, bắt đầu từ ngày 03 hàng tháng, nhằm triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, thông tin công tác tư tưởng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hàng tháng và hướng dẫn, định hướng thông tin của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, báo cáo, đánh giá những mặt làm được, chưa được trên tất cả các lĩnh vực, như: Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tự phê bình và phê bình sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đánh giá chất lượng hàng năm, chi bộ trong sạch, vững mạnh đạt trên 80%. Về việc thực hiện Hướng dẫn số 16 của Ban tổ chức Tỉnh ủy về việc “Đưa đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện có hơn 1.000 đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú, hầu hết các chi bộ nơi cư trú đã tổ chức sinh hoạt cho đảng viên đang công tác một năm ít nhất 2 lần. Qua đó, các đảng viên sinh hoạt được cấp ủy  địa phương nơi cư trú cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội của địa phương, tình hình đảng viên và nhân dân nơi cư trú, những khó khăn, thuận lợi cũng như ý kiến của nhân dân để đảng viên sinh hoạt có cơ sở tham gia đóng góp ý kiến xây dựng địa phương nơi cư trú.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Phước Long đã đạt được, nhất là huyện đã thực hiện tốt công tác phân công cấp ủy viên, Thường vụ và lãnh đạo Ban, ngành huyện chỉ đạo ở xã, ấp. Đồng thời, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể là: Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển công tác Đảng, đoàn thể và đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp trên địa bàn huyện; nâng cao tỷ lệ Trưởng ấp là đảng viên; thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị Định 108 của Chính phủ, đến năm 2021 giảm 10% biên chế hành chính lẫn sự nghiệp; thực hiện tốt việc nhất thể hóa chức danh người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp, để tinh gọn bộ máy; tăng cường tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; tiếp tục phát huy hiệu quả việc phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Trưởng, Phó Ban, ngành chỉ đạo cơ sở, giúp cơ sở thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở; quan tâm, hướng dẫn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá đúng thực chất về tình hình kết quả việc đảng viên đương chức về sinh hoạt nơi cư trú, gắn với việc kiểm tra việc đảng viên phân công phụ trách tại gia đình.

Thanh Nhanh - Văn Long


Số lượt người xem: 668 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày