SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
8
1
1
2
3
Hoạt động của lãnh đạo Thứ Năm, 16/07/2020, 15:10

Phước Long: Sơ kết 05 năm thực hiện công tác Phòng không nhân dân, giai đoạn 2015- 2020

Ngày 10/7, Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện Phước Long tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 74 của Chính phủ về Phòng không nhân dân, giai đoạn 2015- 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Phòng không nhân dân, giai đoạn 2020- 2025.

Ảnh: Ông Trần Văn Liêm phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong

05 năm thực hiện công tác phòng không nhân dân, giai đoạn 2015-2020.

Xác định vị trí và tầm quan trọng của công tác Phòng không nhân dân là một nội dung quan trọng của công tác quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh. Trong 5 năm qua, Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện Phước Long đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ chủ chốt, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn tác chiến, tiến công đường không của địch với vũ khí công nghệ cao, cũng như vị trí, vai trò của công tác Phòng không nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác huấn luyện được thực hiện chuyên sâu, sát với tình huống và phương án chiến đấu, phù hợp với vũ khí được trang bị và tình hình thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo còn duy trì hoạt động thường xuyên, nề nếp, hiệu quả. Nhận thức của cán bộ các cấp, các ngành đối với công tác Phòng không nhân dân không ngừng được nâng cao.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện Phước Long đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020- 2025, trọng tâm là: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho toàn dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác Phòng không nhân dân, từ đó, mỗi người nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng trước các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân từ huyện đến cơ sở. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu phòng không, nhất là trong các dịp lễ, tết và các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương.

Dịp này, UBND huyện Phước Long tặng giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Phòng không nhân dân, giai đoạn 2015 -2020.

                                                                                                                                                                                      Thanh Nhanh- Văn Long


Số lượt người xem: 126 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày