SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
3
3
0
8
1
Tin thời sự Thứ Sáu, 19/08/2011, 13:15

Thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở và những định hướng quy hoạch đào tạo đến năm 2015

 

Huyện Phước Long được tái lập và đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2010. Hiện tại huyện có 8 đơn vị hành chính cấp xã. Khi mới tái lập, đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở cơ sở vừa thiếu lại vừa yếu, trình độ, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ không đều, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Từ thực trạng đó, Đảng bộ huyện Phước Long luôn quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, đến nay đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các xã, thị trấn trong huyện đã có bước trưởng thành, có khả năng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hiện tại số cán bộ chủ chốt ở các xã, thị trấn có 52 đồng chí, trong đó có 43 đồng chí có trình độ văn hóa cấp III; 9 đồng chí trình độ văn hóa cấp II; cao cấp chính trị có 10 đồng chí; trung cấp là 42 đồng chí, về chuyên môn, nghiệp vụ có 7 đồng chí đã học xong chương trình đại học, trung học có 35 đồng chí. Số cán bộ đạt chuẩn theo quy định chiếm tỷ lệ gần 54 %. Cán bộ chủ chốt ở cơ sở hiện nay đa phần là tuổi đời còn trẻ, khá năng nổ, sáng tạo và linh hoạt, trong lãnh đạo, điều hành, có triển vọng và khả năng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đi đôi với công tác quy hoạch, đào tạo, thời gian qua Ban thường vụ Huyện ủy Phước Long cũng thường xuyên quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nhất là việc rèn luyện đạo đức lối sống theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó mà đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở đã phát huy tốt vai, trách nhiệm của mình, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, từng cá nhân đã thể hiện được tính tiền phong gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào hành động cách mạng của địa phương.

Tuy nhiên, nếu nhìn thẳng đánh giá, thì hiện tại đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở vẫn còn một số mặt hạn chế, như: một số cán bộ quá trẻ thì chưa có nhiều kinh nghiệm, một số ít cán bộ tuổi đời tương đối lớn, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ còn nhiều hẫng hụt, tầm nhìn chiến lược trong lãnh đạo, điều hành, quản lý còn hạn chế … nên chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, nhất là trong điều kiện huyện đang thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới, theo tinh thần Quyết định 491 của Thủ tướng Chính phủ.

Để đủ sức lãnh đạo, điều hành trong thời gian tới, Huyện ủy Phước Long đã đề ra Nghị quyết số 04, ngày 19/5/2011, về quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ phục vụ xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là các chỉ tiêu cần đạt cụ thể về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn đối với từng chức danh, kể cả cán bộ cấp huyện và cơ sở. Cụ thể như: Đối với trưởng, phó ngành cấp huyện và bí thư, chủ tịch các xã, thị trấn, phải có 02 bằng gồm: 01 bằng đại học chính trị hoặc cao cấp và 01 bằng đại học chuyên môn; cán bộ công chức cấp huyện, cũng như cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã, thị trấn phải có 02 bằng, gồm: 01 bằng trung cấp chính trị - hành chính và 01 bằng trung cấp chuyên môn. Đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học về phục vụ cho cơ sở, nhằm tạo nguồn cán bộ kế thừa.

Nguyễn Văn Khánh


Số lượt người xem: 5560 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày